• ΠΕΠΠΣ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΔΙΕ-ΟΤΕ 16-5-2012

  ΠΡΟΣ:

  (1). Τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΙΕ ΑΕ
  (2). κ. Αλέξανδρο ΖΑΧΑΡΗ, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΔΙΕ ΑΕ

  ΚΟΙΝ :

  ΟΤΕ ΑΕ (Διεύθυνση Πωλήσεων Εταιρικών & Επιχ/κων Πελατών ΟΤΕ,
  Υποδιεύθυνση Πωλήσεων & Διαχείρισης Πελατών Δημοσίου Τομέα)  

          
  Αξιότιμοι Κύριοι,
  Αναφορικά με την από 2-5-2012 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ που κοινοποιήθηκε στο σωματείο μας και τα θέματα που τίθενται με αυτήν, θα θέλαμε να γνωρίζετε και να λάβετε υπόψιν Σας, τις ακόλουθες επισημάνσεις μας.-
   

  [1]. Όπως γνωρίζετε άριστα, η ΠΕΠΠΣ και τα μέλη της διάκεινται θετικά στην αναβάθμιση και την βελτίωση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου διασύνδεσης ΟΔΙΕ – πρακτορείων, όπως και σε κάθε αναβάθμιση-βελτίωση, καθότι συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Η πάγια αυτή θέση μας είναι θέση ευθύνης και δεν μπορεί να μεταφράζεται από οποιονδήποτε, είτε ως έμμεση απεμπόληση των κεκτημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων μας, είτε ως παραίτηση μας από την αξίωση μας έναντι της ΟΔΙΕ ΑΕ για την τήρηση των νόμιμων και των συμβατικών υποχρεώσεων, που έχει έναντι ημών.-
  [2]. Μετά και την από 2-5-2012 επιστολή της ΟΤΕ ΑΕ και από την αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν, τίθενται μια σειρά από ζητήματα, καθότι επιβεβαιώθηκε η αίσθηση μας, πως (ενόψει της θετικής προδιάθεσης μας) το συνολικό κόστος της αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου μετατοπίστηκε τεχνηέντως στις πλάτες και στις τσέπες των πρακτόρων, οι οποίοι στην ουσία καλούνται να επωμιστούν το συνολικό κόστος αναβάθμισης ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου που θα ανήκει στην ΟΔΙΕ και θα χρησιμοποιείται από αυτήν. Τούτο επιβεβαιώνεται εμμέσως, πλην σαφώς, δοθέντος ότι η ΟΤΕ ΑΕ (αποφεύγοντας να απαντήσει στο σαφές ερώτημα μας ποιο ποσό θα πληρωθεί από την ΟΔΙΕ ΑΕ) δηλώνει στην ανωτέρω επιστολή της ότι δεν  την αφορά το ζήτημα ποιος θα πληρώσει, διότι αυτό είναι εσωτερικό θέμα του ΟΔΙΕ και των πρακτόρων του !!!. 
  [3]. Υπό τις συνθήκες αυτές, είμαστε αναγκασμένοι να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ατομική σύμβαση κάθε πράκτορα με την ΟΔΙΕ ΑΕ, την ΥΑ 23041/2006 (Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτορείων ιπποδρομιακού στοιχήματος) και στα πλαίσια των όσων κρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 3220/2011 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η υποχρέωση προμήθειας, συντήρησης και αντικατάστασης του τεχνικού εξοπλισμού των πρακτορείων βαρύνει την ΟΔΙΕ ΑΕ. Η υποχρέωση σας αυτή, γνωρίζετε καλά πως, δεν μπορεί να μετατοπιστεί, ούτε να παρακαμφθεί με την μέθοδο της υπογραφής απευθείας συμβάσεων μεταξύ ΟΤΕ – πρακτόρων, διότι το όλο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν ανήκει στους πράκτορες, αλλά στην ΟΔΙΕ ΑΕ !!! 
  [4]. Υπό τις πιο πάνω ενστάσεις και προϋποθέσεις συζητήσαμε για το νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όντας έντονα προβληματισμένοι, λόγω της οικονομικής κατάστασης της ΟΔΙΕ ΑΕ, χωρίς να αναλάβουμε κάποια δέσμευση και το κυριότερο χωρίς τούτο να συνεπάγεται την απεμπόληση των δικαιωμάτων μας. Για να γίνουμε απόλυτα σαφείς, αυτή η προδιάθεση μας για την αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δεν παρέχεται «εν λευκώ», ούτε γενικώς και αορίστως.
  [5]. Έτσι, ενόψει όλων των ανωτέρω εξελίξεων και των νέων δεδομένων, θεωρούμε,  εις ότι μας αφορά, απαραίτητο προαπαιτούμενο για την υλοποίηση του σχεδίου για το νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών, σαφών απαντήσεων και ρητών διευκρινήσεων από την εταιρία σας για τα ακόλουθα ζητήματα:
  (α) να μας χορηγήσετε επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης, που έχει υπογράψει η ΟΔΙΕ ΑΕ με την ΟΤΕ ΑΕ και όλων των παραρτημάτων της,
  (β) να μας διευκρινίσετε συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι (άλλες) υπηρεσίες και προϊόντα (που αναφέρονται στην επιστολή της ΟΤΕ), που θα χρησιμοποιηθούν από τον ΟΔΙΕ μέσω του νέου τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  (γ) να καθοριστούν συγκεκριμένα και δεσμευτικά ποιες άλλες δυνατότητες επιτρέπει το νέο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο εις ότι αφορά τα σημεία πώλησης ιπποδρομιακού στοιχήματος,
  (δ) να διευκρινιστεί εάν η ΟΔΙΕ ΑΕ  είναι διατεθειμένη να αναλάβει και το επιπλέον κόστος που ζητά η ΟΤΕ ΑΕ για την συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του δικτύου των πρακτορείων και κατά την ώρα διεξαγωγής των ιπποδρομιών και για όλες τις ημέρες διεξαγωγής, δηλαδή από 09.00 π.μ. έως 21:00 μ.μ, όπως και το κόστος τυχόν αντικατάστασης στο μέλλον του συγκεκριμένου εξοπλισμού (σ.σ. η παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας είναι άνευ αντικειμένου, ενόψει του χρόνου διεξαγωγής των ιπποδρομιών και λειτουργίας του στοιχήματος), 
  (ε) να διευκρινιστεί ποιος θα είναι υπεύθυνος για αποζημίωση των πρακτόρων σε περίπτωση βλάβης, διότι η ΟΤΕ ΑΕ δεν φαίνεται πρόθυμη να αναλάβει τέτοια ευθύνη (παρότι εκ του νόμου βαρύνεται προς τούτο).
   

  Τέλος, εφόσον προηγουμένως διευθετηθούν τα ανωτέρω και αρθούν τα όποια προβλήματα έχουν ενσκήψει εξαιτίας αυτών, θα πρέπει με ενημέρωση του σωματείου μας να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ – ΟΔΙΕ – κάθε πράκτορα, που θα ρυθμίζει και θα διασαφηνίζει δεσμευτικά τα ανωτέρω ζητήματα.       
  Θεωρούμε ότι η διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του όλου έργου εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου δικτύου.  
   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Π.Π.Σ

  16 Μαΐου 2012


  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                            ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Νέα σελίδα της ΠΕΠΠΣ

Καλώς ήλθατε στην ανανεωμένη σελίδα της ΠΕΠΠΣ!

Pepps.gr © 2021